Katrin Streicher, Alina Simmelbauer, Marzena Skubatz & Franziska Rieder

In Conversation

İzolasyon ve sosyal temas eksikliği insanlara daha tamamen anlamadığımız bir türde zarar veriyor. Bunlar son bir buçuk senedir çoğumuzun yaptığı sınırda deneyimler. In Conversation dört fotoğrafçının karantinadan beri söyleşmelerini yansıtıyor. Arkadaşlık ve yakinlik, mesafe ile umut hakkında bir proje.


katrinstreicher.com
franziskarieder.com
marzenaskubatz.com
alinasimmelbauer.com