Abi Shehu

Floçka

„Floçka“ ölümü hayatin özü olarak temsil eden eski Arnavut efsanenin bir mistik perinin ismi. Bu fotoğrafın hedefi çağdaş olan ölüm temsillerine zıtlık oluşturmak. İnsanlar hayatın değerini her şeyin üstüne kaldırıp, ölümü sürgüleyip, kendi sonluluklarıyla karşılaşma kabiliyetini kaybettiler.


Instagram: abi_shehu