Merve Terzi

In Blue

Sürülmüş olan Mavi içimdeki ve dışımdaki kaosu gösteriyor – pandemiden çoğaltılan düşüncelerim ve belirsizliklerim ile tek başına. Ama mavinin ne kadar yeri ve insanları kaplasa da o kadar da gelişme ve yenileşmeye yer açar.


www.merveterzi.com