Verena Brüning & Julia Steinigeweg

Ebeler

Ebeler kadınlar için vardır – doğum öncesi, süresi ve sonrası için. Buna rağmen tehlikeli koşullar, kötü ücret ve fazla stres altında çalışmaları gerekiyor. Geçerli Corona şartlar altında hamilelik, çocuk doğumu ve ebelik destek nasıl gözüküyor?


verenabruening.de
juliasteinigeweg.de