Jacobia Dahm

Yaşlı kadınlar

Berlin’in bir konutunda yaşayan kadınlar pandemiyi çetrefil tecrübe etti, fakat savaş nesli olarak kendi perspektiflerini gösteriyorlar: “Pandemide ne acıktık ne de üşüdük.” Corona – zamanında da komşuluk ve toplumluk görmek için kendilerini organize ettiler. Onların fiziksel ve psikolojik esenlikleri için en zor gelen kalıcı olan spor ihmali.


jacobiadahm.com